Klenba nohy

Ľudská noha má dve hlavné funkcie a to prenášať hmotnosť tela, a zároveň umožňuje prenášanie tejto hmotnosti čo sa vlastne nazýva chôdza alebo pohyb.

Ak má byť teleso stabilné, musí byť podopreté v troch bodoch a ťažisko musí byť medzi týmito bodmi. Noha má tiež tri oporné body:

  • hrboľ pätovej kosti,
  • hlavičku prvého matatarzu,
  • hlavičku piateho metatarzu.

Plochá noha | Zdravá noha

Medzi týmito opornými bodmi sú dva systémy oblúkov a to konkrétne priečne a pozdĺžne. Klenby chránia mäkké tkanivo chodidiel nohy a umožňujú pružnú nohu.

Priečna klenba nohy je medzi hlavičkami prvého až piateho metatarzu.

Pozdĺžna klenba nohy je výrazná hlavne na vnútornom okraji chodidla, na vonkajšom okraji je podstatne menšia.